Usługa Montażu

Sklep internetowy został zamknięty z dniem 10.12.2014.
Otwarte zamówienia zostaną zrealizowane, nowe zamówienia nie są już przyjmowane.

Chcesz zrobić remont łazienki, ale masz problem ze znalezieniem kompetentnej firmy wykonawczej?

Nie wiesz gdzie szukać dobrych i rzetelnych wykonawców?

Bardzo dobrze, że trafiłeś do Nas.

 • Usługa montażu proponowana przez lazienkipro.pl jest realizowana na najwyższym poziomie. Otrzymujesz profesjonalny kosztorys uwzględniający całość prac oraz zestawienie materiałowe
 • Terminowe wykonanie
 • 24 miesięczna gwarancja na wykonane prace
 • Ceny rynkowe

Aktualnie usługa dostępna na terenie Wrocławia.

Jeżeli chcesz jak najszybciej korzystać ze swojej łazienki marzeń zapraszamy do kontaktu lp.orpikneizal@ofni

GaleriaRegulamin Usługi Montażu

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Wykonawcą wszystkich usług jest sklep lazienkipro.pl działający pod adresem lazienkipro.pl, prowadzony jest przez z siedzibą we Wrocławiu, , , NIP REGON . Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy zwany w dalszej części regulaminu jako Wykonawca.
 2. Usługę Montażu można zamówić także bez kupowania towaru w sklepie internetowym „lazienkipro.pl”

§ 2 Zamówienie usługi

 1. W celu zamówienia „Usługi Montażu” należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.lazienkipro.pl w zakładce usługa montażu.
 2. W ciągu 24h skontaktuje się z Państwem pracownik sklepu „lazienkipro.pl” i uzgodni szczegóły montażu.
 3. W celu wizyty „wykonawcy” w miejscu świadczenia usługi wymagana jest wpłata na konto 55 1140 2004 0000 3802 7369 0010 firmy kwoty 70 zł jako kwoty pomiaru w ramach, której otrzymają Państwo szczegółowy kosztorys usługi oraz zestawienie materiału.
 4. W przypadku zaakceptowania kosztorysu jest on bezpłatny, a kwota 70zł zostaje zaliczona na poczet przyszłego rachunku.
 5. Jeżeli kosztorys zostaje odrzucony przez klienta kwota 70zł nie jest zwraca.
 6. Po zaakceptowanym kosztorysie pracownik sklepu „lazienkipro.pl” skontaktuje się z Państwem celem podpisania umowy montażu pomiędzy klientem, a Wykonawcą.
 7. Umowa Montażu zawiera szczegółowe regulacje dotyczące Gwarancji, Reklamacji oraz zasad wykonywanych usług.

§ 3 Płatność

 1. Celem odbioru towaru potrzebnego do wykonania usługi wymagana jest wpłata 100% wartości towaru.
 2. Usługa jest płatna po jej zakończeniu na podstawie podpisanego przez klienta protokołu odbioru w terminie 48h od jej zakończenia poprzez możliwe sposoby płatności opisane w regulaminie sklepu lazienkipro.pl oraz w zakładce płatności.
 3. Fakturę potwierdzającą zakup towaru oraz wykonanie usługi klient otrzymuje w momencie zakończenia usługi po jej uprzednim opłaceniu.

§ 4 Zwroty Towaru

 1. Obowiązują ogólne zasady zwrotu opisane w regulaminie sklepu lazienkipro.pl dostępnego na stronie https://lazienkipro.pl/regulamin.
 2. Po podpisaniu umowy klient nie może wycofać się z przedmiotu umowy tj. wykonania usługi montażu towarów zakupionych w sklepie internetowym „lazienkipro.pl” lub w jakimkolwiek innym miejscu.
 3. W przypadku nie wywiązania się klienta z umowy sprawa skierowana jest do sądu rejonowego we Wrocławiu należnego siedzibie firmy.

§ 5 Gwarancje i Reklamacje

 1. Jakość usług oraz prac wykonywanych poprzez firmy przysłane do klienta poświadcza w pełni firma „ŁazienkiPRO S.C Grzegorz Urbańczyk biorąc pełną odpowiedzialność za ich wykonanie.
 2. W ramach usługi montażu sklep internetowy „lazienkipro.pl” zobowiązuje się do zachowania wszelkich terminów wykonawczych uzgodnionych na dokumencie kosztorysu.
 3. Wykonawca udziela gwarancji dla usług wykonanych w ramach niniejszej umowy przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia następującego po dniu, w którym zakończono prace zgodnie z załącznikiem nr 1 – Kosztorys na kompleksowe usługi.
 4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ukrytych, które ujawnią się w okresie gwarancji.
 5. Gwarancji nie podlegają wady które występowały w momencie podpisywania protokołu odbioru usługi montażu, na które występowanie Klient wyraził zgodę, a także zostały ujęte w protokole Odbioru usługi montażu
 6. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później jednak, niż w terminie 5 (dni) roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia przystąpienia do ich usuwania, chyba że w danym przypadku Strony, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres ujawnionych wad, uzgodnią inny termin ich usunięcia